Máy vặt lông gà vịt

Máy vặt lông gà vịt

Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu giải phóng sức lao động, đồng thời tăng năng suất, tối ưu hóa quá trình sản xuất và kinh doanh; máy vặt lông gà vịt ngày càng được lựa chọn sử dụng phổ biến và rộng rãi, nhất là trong các lò giết mổ gia súc gia cầm, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống…

0973 167 932